سرویس ها

🔹 خدمات ممبر | کانال 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
586 💤-ممبر فیک سریع [ سرور دو ] توضیحات 12,000  تومان 250000/500 فعال
582 🔒-اد قفلی کانال [ سرور اول ] توضیحات 15,000  تومان 100000/1000 فعال
588 🔒-اد قفلی کانال [ سرور دو ] توضیحات 20,000  تومان 250000/1000 فعال
589 👩🏻 - ممبر ادد اجباری خانم توضیحات 20,000  تومان 500000/1000 فعال
590 📌- ممبر دائمی کانال [ بدون ریزش ] توضیحات 30,000  تومان 850000/500 فعال
591 🛍 - ممبر ادد اجباری [ فوق کیفیت ] توضیحات 50,000  تومان 800000/1000 فعال
592 💠- ممبر پاپ آپ [ سرور اول ] توضیحات 75,000  تومان 100000/1000 فعال
593 💠- ممبر پاپ آپ [ برترین ] توضیحات 100,000  تومان 100000/1000 فعال
594 👥 - ممبر اختیاری کانال [ آپلودر ] توضیحات 100,000  تومان 100000/100 فعال
🔸 خدمات ممبر | گروه 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
597 💤-ممبر فیک گروه [ ریزش کم ] توضیحات 12,000  تومان 85000/500 فعال
598 👥 - ممبر ادد اجباری [ ایرانی | آنی ] توضیحات 12,000  تومان 200000/2000 فعال
599 🌟 - ممبر ادد اجباری [ استارت آنی ] توضیحات 15,000  تومان 100000/500 فعال
600 🔥-ممبر واقعی ایرانی [ دارای چت ] توضیحات 15,000  تومان 150000/1000 فعال
601 👭 - ممبر واقعی گروه [ دختر ] توضیحات 15,000  تومان 50000/1000 فعال
603 👩🏻 - ممبر اجباری خانم [ گروه ] توضیحات 20,000  تومان 2000000/500 فعال
602 🔰 -ممبر فوق کیفیت [ آلفا ] توضیحات 24,750  تومان 500000/508 فعال
604 ♻️- اد گروه به گروه تلگرام توضیحات 40,000  تومان 25000/500 فعال
605 ✅ - ممبر ویژه گروه [ افزایش بازدهی ] توضیحات 50,000  تومان 5000000/1000 فعال
606 🛍 - ممبر فروشگاهی گروه [ با کیفیت ] توضیحات 50,000  تومان 850000/1000 فعال
607 👥 - ممبر اختیاری گروه [ آپلودر ] توضیحات 100,000  تومان 100000/100 فعال
🔹 سایر خدمات | بازدید و... 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
608 👁-بازدید [ تک پست ] توضیحات 350  تومان 100000/100 فعال
609 👁-بازدید [ 5 پست اخر ] توضیحات 2,500  تومان 100000/100 فعال
627 📱-ری اکشن پست | استفراغ [ 🤮 ] توضیحات 3,000  تومان 10000/10 فعال
626 📱-ری اکشن پست | پــو [ 💩 ] توضیحات 3,000  تومان 10000/10 فعال
625 📱-ری اکشن پست | غمگین [ 😢 ] توضیحات 3,000  تومان 10000/10 فعال
624 📱-ری اکشن پست | خنده [ 😁 ] توضیحات 3,000  تومان 10000/10 فعال
623 📱-ری اکشن پست | وحشت [ 😱 ] توضیحات 3,000  تومان 10000/10 فعال
622 📱-ری اکشن پست | چشم قلبی [ 😍 ] توضیحات 3,000  تومان 10000/10 فعال
621 📱-ری اکشن پست | جشن [ 🎉 ] توضیحات 3,000  تومان 10000/10 فعال
620 📱-ری اکشن پست | آتش [ 🔥 ] توضیحات 3,000  تومان 10000/10 فعال
619 📱-ری اکشن پست | قلب [ ❤ ] توضیحات 3,000  تومان 10000/10 فعال
618 📱-ری اکشن پست | دیس لایک [ 👎 ] توضیحات 3,000  تومان 10000/10 فعال
617 📱-ری اکشن پست | لایک [ 👍 ] توضیحات 3,000  تومان 10000/10 فعال
652 📲 - اشتراک گذاری پست تلگرام توضیحات 4,000  تومان 1000000/10 فعال
610 👁-بازدید [ 10 پست اخر ] توضیحات 5,000  تومان 100000/100 فعال
628 ✅ - میکس ری اکشن [ پست مثبت ] توضیحات 6,000  تومان 10000/10 فعال
629 ❎ - میکس ری اکشن [ پست منفی ] توضیحات 6,000  تومان 10000/10 فعال
611 👁-بازدید [ 20 پست اخر ] توضیحات 7,500  تومان 100000/100 فعال
612 👁-بازدید [ 30 پست اخر ] توضیحات 9,800  تومان 100000/100 فعال
613 👁-بازدید [ 40 پست اخر ] توضیحات 12,000  تومان 100000/100 فعال
614 👁-بازدید [ 50 پست اخر ] توضیحات 15,000  تومان 100000/100 فعال
615 👁-بازدید [ 100 پست اخر ] توضیحات 25,000  تومان 100000/100 فعال
616 ❤ - لایک ، نظرسنجی ، رای توضیحات 39,000  تومان 100000/10 فعال
🔸 خدمات اینستاگرام | فالوور 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
30 💰- فالوور فوق ارزان [ میکس ] توضیحات 4,900  تومان 10000/10 فعال
631 💤 - فالوور فیک [ اقتصادی ] توضیحات 6,000  تومان 150000/10 فعال
34 📍- فالوور میکس خارجی [ استارت آنی ] توضیحات 7,500  تومان 150000/10 فعال
36 💤 - فالوور فیک [ سریع ] توضیحات 8,000  تومان 1000000/10 فعال
35 👥- فالوور آلفا [ ایرانی - خارجی | سریع ] توضیحات 9,500  تومان 500000/10 فعال
37 🔰- فالوور میکس [ سرور دوم ] توضیحات 10,000  تومان 20000/10 فعال
39 💤-فالوور فیک [ ریزش کم - استارت آنی ] توضیحات 10,890  تومان 500000/200 فعال
38 💤- فالوور فیک [ استارت آنی ] توضیحات 14,000  تومان 600000/10 فعال
41 💤-فالوور فیک [ برترین ] توضیحات 15,000  تومان 500000/100 فعال
42 👩‍🦰 - فالوور اعضا خانم [ پروفایل دار ] توضیحات 15,000  تومان 200000/10 فعال
43 🚀 - فالوور اسپید واقعی [ 70% ایرانی ] توضیحات 15,000  تومان 25000/100 فعال
642 👤 - فالوور میکس [ اعضا خانم ] توضیحات 15,000  تومان 100000/50 فعال
47 ❌ - فالوور قفلی [ ریزش صفر - آنی ] توضیحات 15,500  تومان 250000/10 فعال
45 👥-فالوور 80% ایرانی [ واقعی ] توضیحات 18,500  تومان 20000/100 فعال
46 🏅- فالوور گلد ایرانی [ واقعی ] توضیحات 20,000  تومان 20000/100 فعال
657 💤 - فالوور فیک [ کم ریزش ترین ] توضیحات 20,000  تومان 1000000/10 فعال
630 👤 - فالوور خارجی [ فول پروفایل ] توضیحات 25,000  تومان 1000000/100 فعال
658 👤 - فالوور میکس ایرانی [ آنی ] توضیحات 44,000  تومان 25000/200 فعال
50 🌟 - فالوور ایرانی ستاره [ فعال ] توضیحات 50,000  تومان 100000/100 فعال
49 ✔ - فالوور ممتاز ایرانی [ لایک خور ] توضیحات 75,000  تومان 90000/100 فعال
51 ⚜- فالوور گلد ایرانی [ کیفیت تضمینی ] توضیحات 99,000  تومان 500000/100 فعال
🔹 خدمات اینستاگرام | لایک 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
62 ❤- لایک میکس [ مخلوط ] توضیحات 1,200  تومان 200000/10 فعال
63 ❤- لایک خارجی [ آنی ] توضیحات 1,200  تومان 30000/10 فعال
65 ❤-لایک فیک [ بدون ریزش ] توضیحات 1,500  تومان 300000/10 فعال
634 ❤ - لایک فوق ارزان [ بدون ریزش ] توضیحات 1,500  تومان 200000/10 فعال
66 ❤- لایک اینستاگرام [ Reels ] توضیحات 1,900  تومان 300000/10 فعال
68 ❤ - لایک اینستاگرام [ نیترو ] توضیحات 3,500  تومان 100000/10 فعال
69 ❤- لایک ایرانی [ با کیفیت ، پرسرعت ] توضیحات 4,500  تومان 10000/10 فعال
640 ❤ - لایک بدون ریزش [ خانم ] توضیحات 5,000  تومان 10000/10 فعال
72 ❤- لایک 10 پست آخر توضیحات 12,000  تومان 10000/100 فعال
635 ❤ - لایک 100 درصد ایرانی توضیحات 12,000  تومان 50000/50 فعال
654 ❤ - لایک استوری [ تک پست ] توضیحات 13,000  تومان 100000/100 فعال
77 ❤- لایک ایرانی [ کیفیت عالی ] توضیحات 14,000  تومان 20000/100 فعال
78 💗 - لایک لایو اینستاگرام توضیحات 15,000  تومان 50000/100 فعال
80 ❤- لایک کامنت اینستاگرام توضیحات 19,850  تومان 10000/10 فعال
🔸 خدمات اینستاگرام | بازدید 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
139 👁 - بازدید استوری [ تمام استوریها ] توضیحات 600  تومان 5000/100 فعال
60 👁 - بازدید تمام استوری ها توضیحات 1,500  تومان 20000/10 فعال
55 👁 - بازدید پست [ تمام فرمت ها ] توضیحات 2,500  تومان 50000000/100 فعال
67 👁 - بازدید استوری [ بسیار سریع ] توضیحات 2,500  تومان 100000/100 فعال
138 👀 - بازدید پست [ ارزان ] توضیحات 2,500  تومان 10000000/100 فعال
57 👁-بازدید پست [ اختصاصی ] توضیحات 3,000  تومان 50000000/25 فعال
73 👁 - بازدید پست اینستاگرام [ VIP ] توضیحات 3,000  تومان 50000000/25 فعال
637 👁 - بازدید لایو [ 30 دقیقه ] توضیحات 250,000  تومان 50000/100 فعال
🔹 خدمات اینستاگرام | کامنت 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
88 💬- کامنت [ تبریک عمومی ] توضیحات 19,800  تومان 80/5 فعال
79 💬- کامنت [ رندوم _ ارزان ] توضیحات 24,750  تومان 10000/10 فعال
82 💬 -کامنت اینستاگرام [ اسپید ] توضیحات 24,750  تومان 10000/10 فعال
83 💬- کامنت [ تعریف از یک پست ] توضیحات 24,750  تومان 10000/10 فعال
84 💬- کامنت [ تبریک تولد ] توضیحات 24,750  تومان 10000/10 فعال
85 💬- کامنت [ احوال پرسی ] توضیحات 24,750  تومان 10000/10 فعال
87 💬- کامنت [ تعریف از کالای فروشگاهی ] توضیحات 24,750  تومان 10000/10 فعال
81 💬 - کامنت [ متن دلخواه ] توضیحات 25,000  تومان 50000/5 فعال
89 💬- کامنت مخلوط [ فارسی ، انگلیسی ، ایموجی ] توضیحات 38,000  تومان 50000/50 فعال
638 💬 - کامنت دلخواه [ ایرانی ] توضیحات 70,000  تومان 5000/10 فعال
639 💬 - کامنت ایرانی [ 👑 رندوم ] توضیحات 80,000  تومان 5000/10 فعال
🔸 خدمات اینستاگرام | سایر🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
52 📲-ذخیره پست [ فوق ارزان ] توضیحات 50  تومان 5000/20 فعال
58 📥 - ایمپریشن و ریچ اینستاگرام توضیحات 1,000  تومان 500000/10 فعال
568 👁 - بازدید استوری [ الماس ] توضیحات 2,000  تومان 50000/100 فعال
61 👀 - مشاهده پروفایل [ خارجی ] توضیحات 5,000  تومان 100000000/10 فعال
656 🎛 - بازدید استوری + پروفایل + ایمپریشن توضیحات 6,500  تومان 200000/100 فعال
71 📲 - اشتراک گذاری پست [ آنی ] توضیحات 6,600  تومان 5000000/100 فعال
76 📲 - اشتراک گذاری استوری توضیحات 12,000  تومان 10000000/100 فعال
655 👆🏻- کشیدن ایموجی در استوری توضیحات 28,000  تومان 1000000/100 فعال
🔹 خدمات فیسبوک 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
648 ❤️ - لایک پست [ واقعی - ارزان ] توضیحات 15,000  تومان 1000/100 فعال
649 ❤ - لایک پست [ کیفیت بالا ] توضیحات 17,000  تومان 1000/100 فعال
647 👤 - فالوور پیچ فیسبوک [ ارزان ] توضیحات 45,000  تومان 1000000/100 فعال
🔸 خدمات یوتیوب 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
573 👁 - بازدید یوتیوب [ پرسرعت ] توضیحات 25,000  تومان 30000000/10 فعال
575 ❤️ - لایک یوتیوب [ ارزان ، پرسرعت ] توضیحات 37,500  تومان 100000/100 فعال
574 👤 - سابسکرایب یوتیوب [ ارزان ] توضیحات 45,000  تومان 50000/50 فعال
🔹 خدمات آپارات 🔹
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
🔸 خدمات تیک تاک 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
643 👁 - بازدید ویدئو [ فوق ارزان ] توضیحات 1,000  تومان 1000000000/500 فعال
644 👁 - بازدید ویدئو [ ایرانی - ارزان ] توضیحات 2,000  تومان 10000000/100 فعال
645 ❤️ - لایک تیک تاک [ ارزان ] توضیحات 28,000  تومان 500000/10 فعال
646 👤 - فالوور تیک تاک [ میکس ] توضیحات 85,000  تومان 200000/100 فعال
🔹 خدمات توویتر 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
135 👤 - فالوور توویتر [ ارزان ] توضیحات 99,000  تومان 7000/10 فعال
136 ♻️ - ریتوویت پست توویتر توضیحات 196,020  تومان 20000/10 فعال
🔸 خدمات واتساپ 🔸
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
🔹 سرویس های ارزان 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
53 👁-بازدید استوری [ فوق ارزان ] توضیحات 300  تومان 100000/10 فعال
653 ❤ - لایک اختصاصی [ فوق ارزان ] توضیحات 900  تومان 30000/10 فعال
142 ❤ - لایک پست اینستاگرام [ ارزان ] توضیحات 2,000  تومان 80000/25 فعال
632 👤 - فالوور اختصاصی [ ارزانترین ] توضیحات 2,500  تومان 1000/10 فعال
141 🎛 - بازدید پست-ایمپرشن-بازدید پروفایل توضیحات 4,800  تومان 100000000/10 فعال
143 ❤ - لایک آنی اینستاگرام [ ارزان ] توضیحات 5,000  تومان 5000/50 فعال
146 💬 - کامنت رندوم ایرانی [ فوق ارزان ] توضیحات 15,000  تومان 10000/10 فعال
147 💬 - کامنت تبریک تولد [ فوق ارزان ] توضیحات 15,000  تومان 10000/10 فعال
148 💬 - کامنت احوال پرسی [ فوق ارزان ] توضیحات 15,000  تومان 10000/10 فعال
149 💬 - کامنت تعریف از شخص [ فوق ارزان ] توضیحات 15,000  تومان 10000/10 فعال
150 💬 - کامنت مخلوط [ فوق ارزان ] توضیحات 30,000  تومان 10000/10 فعال
🔹 سایر خدمات اختصاصی 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
151 ♻ استخراج اعضای گروه ♻ توضیحات 25,000  تومان 1/1 فعال
578 📩 - ارسال پیام به پیوی توضیحات 150,000  تومان 10000/100 فعال

ارتباط با مگاپنل:

در صورت نیاز به تماس فقط با شماره پشتیبانی تماس بگیرید.

درباره مگاپنل

ما علاوه بر ارزانترین خدمات با کیفیت ترین خدمات را در بین رقبای خود ارائه می دهیم. اگر به دنبال روشی فوق العاده آسان برای ارائه خدمات بازاریابی و کسب درامد از این راه هستید ، دیگر جستجو نکنید! مگاپنل بهترین ها را ارائه می دهد! 

 

آدرس: خراسان رضوی ، نیشابور ، خیابان فرحبخش شرقی ، مقابل جایگاه CNG پلاک 65 واحد یک

نماد های اعتمـــــاد

logo-samandehi

© تمامی حقوق برای مگاپنل محفوظ است.