سرویس ها

🔸 خدمات اینستاگرام | فالوور 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1010 💰 - فالوور میکس [ ارزان - S1 ] توضیحات 4,000  تومان 20000/10 15 دقیقه فعال
852 💰 - فالوور میکس [ ارزان - S3 ] توضیحات 8,000  تومان 15000/10 40 دقیقه فعال
837 💤 - فالوور فیک [ استارت آنی | S1 ] توضیحات 8,500  تومان 500000/10 1 دقیقه فعال
37 💰 - فالوور میکس [ ارزان - S5 ] توضیحات 15,000  تومان 20000/10 20 دقیقه فعال
710 👤 - فالوور فول پروفایل [ استارت آنی ] توضیحات 16,000  تومان 25000/10 14 دقیقه فعال
709 🇮🇷 - فالوور 30% ایرانی [ واقعی | S1 ] توضیحات 18,000  تومان 50000/100 7 دقیقه فعال
46 🏅- فالوور گلد ایرانی [ واقعی ] توضیحات 20,000  تومان 20000/100 40 دقیقه فعال
43 🚀 - فالوور اسپید واقعی [ 70% ایرانی ] توضیحات 25,000  تومان 25000/100 5 دقیقه فعال
711 👤 - فالوور میکس [ ترکی + ایرانی ] توضیحات 27,225  تومان 30000/100 32 دقیقه فعال
1020 🇹🇷 - فالوور میکس [ ترکی | S1 ] توضیحات 32,000  تومان 100000/10 فعال
1014 💤 - فالوور فیک [ کم ریزش - S4 ] توضیحات 34,000  تومان 5000000/50 27 دقیقه فعال
1004 🇮🇷 - فالوور 40% ایرانی [ واقعی | S2 ] توضیحات 34,500  تومان 100000/100 32 دقیقه فعال
1019 🇮🇳 - فالوور میکس [ هندی | S2 ] توضیحات 35,000  تومان 200000/100 فعال
1011 ✅ - فالوور میکس [ جبران ریزش 30 روزه ] توضیحات 35,000  تومان 300000/10 فعال
1009 🇺🇸 - فالوور خارجی [ واقعی - کم ریزش ] توضیحات 35,000  تومان 300000/10 فعال
1005 🇮🇷 - فالوور 50% ایرانی [ واقعی | S3 ] توضیحات 35,000  تومان 10000/100 58 دقیقه فعال
851 👤 - فالور واقعی میکس [ بدون ریزش ] توضیحات 35,000  تومان 5000000/100 1 ساعت 24 دقیقه فعال
1012 ✅ - فالوور میکس [ جبران ریزش 90 روزه ] توضیحات 37,000  تومان 180000/100 فعال
712 ❌ - فالوور میکس [ ریزش 1% ] توضیحات 38,000  تومان 10000/200 فعال
1015 💤 - فالوور فیک [ کم ریزش - S3 ] توضیحات 38,000  تومان 3000000/50 فعال
1013 ✅ - فالوور میکس [ جبران ریزش 60 روزه ] توضیحات 54,000  تومان 500000/10 فعال
1006 🇮🇷 - فالوور 90% ایرانی [ واقعی | S4 ] توضیحات 67,000  تومان 10000/100 فعال
1018 🇷🇺 - فالوور میکس [ روسی - S3 ] توضیحات 69,500  تومان 300000/10 فعال
1017 🙎🏻‍♀ - فالوور خانم [ میکس - واقعی ] توضیحات 75,000  تومان 200000/100 فعال
1007 🇮🇷 - فالوور 100% ایرانی [ واقعی | S5 ] توضیحات 121,000  تومان 5000/100 فعال
846 👤 - فالوور فول پروفایل [ 100% ایرانی ] توضیحات 125,000  تومان 10000/100 6 ساعت 22 دقیقه فعال
853 🇮🇷 - فالوور 100% ایرانی + لایک [ S7 ] توضیحات 130,000  تومان 10000/100 14 دقیقه فعال
49 ✔ - فالوور ممتاز ایرانی [ لایک خور ] توضیحات 135,000  تومان 90000/100 فعال
51 ⚜- فالوور گلد ایرانی [ کیفیت تضمینی ] توضیحات 142,000  تومان 500000/100 فعال
1008 🇮🇷 - فالوور 100% ایرانی + لایک [ واقعی | S6 ] توضیحات 145,000  تومان 10000/100 1 ساعت 12 دقیقه فعال
50 🌟 - فالوور ایرانی ستاره [ فعال ] توضیحات 145,000  تومان 100000/100 فعال
1021 ⭐️ - خرید سرویس اختصاصی [ افزایش بازدهی ] توضیحات 1,000,000  تومان 1/1 فعال
🔹 خدمات اینستاگرام | بازدید 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
826 👁 - بازدید پست [ VIP - سرور سوم ] توضیحات 150  تومان 1000000/100 4 دقیقه فعال
1080 👁 - بازدید استوری [ تمام استوری ها | S2 ] توضیحات 280  تومان 50000/20 فعال
1065 👁 - بازدید پست اینستاگرام [ گلد | S4 ] توضیحات 300  تومان 1000000/100 1 دقیقه فعال
1081 👁 - بازدید استوری [ تمام استوری ها | S3 ] توضیحات 300  تومان 30000/5 5 ساعت 6 دقیقه فعال
1082 👁 - بازدید استوری [ تمام استوری ها | S4 ] توضیحات 450  تومان 1000000/10 فعال
858 👁 - بازدید استوری [ سرور فست ] توضیحات 500  تومان 500000/10 1 ساعت 2 دقیقه فعال
1001 👁 - بازدید تمام استوری ها [ آنی - بـرنـز ] توضیحات 700  تومان 500000/10 5 ساعت 10 دقیقه فعال
1064 👁 - بازدید ریلز اینستاگرام [ گلد | S2 ] توضیحات 700  تومان 10000000/100 1 دقیقه فعال
139 👁 - بازدید استوری [ تمام استوری ها | S5 ] توضیحات 750  تومان 5000/100 5 ساعت 8 دقیقه فعال
825 👁 - بازدید پست [ VIP | سرور سوم ] توضیحات 800  تومان 100000000/100 1 دقیقه فعال
1072 👁 - بازدید اینستاگرام [ تمام فرمت ها | S4 ] توضیحات 850  تومان 10000000/100 فعال
1069 👁 - بازدید اینستاگرام [ تمام فرمت ها | S1 ] توضیحات 1,400  تومان 30000000/100 1 دقیقه فعال
60 👁 - بازدید استوری [ تمام استوری ها | S6 ] توضیحات 1,500  تومان 20000/10 2 ساعت 45 دقیقه فعال
1062 👁 - بازدید پست اینستاگرام [ گلد | S3 ] توضیحات 1,500  تومان 50000000/100 7 دقیقه فعال
1068 👁 - بازدید پست اینستاگرام [ گلد | S2 ] توضیحات 2,500  تومان 200000000/100 5 دقیقه فعال
823 👁 - بازدید پست VIP [ همه فرمت ها ] توضیحات 2,500  تومان 10000000/100 3 دقیقه فعال
1066 👁 - بازدید پست اینستاگرام [ گلد | S5 ] توضیحات 3,000  تومان 100000000/100 فعال
831 👁 - بازدید IGTV [ استارت آنی ] توضیحات 3,000  تومان 1000000/100 30 دقیقه فعال
824 👁 - بازدید پست [ VIP - سرور دوم ] توضیحات 3,000  تومان 50000000/100 2 دقیقه فعال
1074 👁 - بازدید پست + پروفایل [ آنی | S1 ] توضیحات 3,800  تومان 5000000/100 فعال
1070 👁 - بازدید اینستاگرام [ تمام فرمت ها | S2 ] توضیحات 6,200  تومان 10000000/100 فعال
1075 👁 - بازدید پست + پروفایل + ایمپرشن [ S2 ] توضیحات 8,000  تومان 500000/100 8 دقیقه فعال
822 👁 - بازدید استوری اینستاگرام [ خانم ] توضیحات 10,000  تومان 10000/10 2 ساعت 19 دقیقه فعال
1076 👁 - بازدید پست + 10% لایک [ گلد | S1 ] توضیحات 10,000  تومان 5000000/100 45 دقیقه فعال
1071 👁 - بازدید اینستاگرام [ تمام فرمت ها | S3 ] توضیحات 10,500  تومان 30000000/100 فعال
1077 👁 - بازدید پست + 20% لایک [ گلد | S2 ] توضیحات 12,000  تومان 5000000/100 فعال
1084 👁 - بازدید استوری + پروفایل + اینگیجمنت توضیحات 12,000  تومان 50000/100 فعال
1085 👁 - بازدید استوری + ایمپرشن توضیحات 12,500  تومان 10000/200 فعال
987 👁 - بازدید استوری [ سرور دوم ] توضیحات 14,000  تومان 10000/10 5 ساعت 37 دقیقه فعال
708 👁 - بازدید استوری [ فوق سرعت ] توضیحات 16,500  تومان 15000/100 28 دقیقه فعال
1078 👁 - بازدید پست + 30% لایک [ گلد | S3 ] توضیحات 35,000  تومان 5000000/100 فعال
1083 👁 - بازدید استوری [ تمام استوری ها | S7 ] توضیحات 80,000  تومان 15000/10 5 ساعت 19 دقیقه فعال
🔸 خدمات اینستاگرام | لایک 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
62 ❤- لایک میکس [ مخلوط ] توضیحات 3,000  تومان 300000/10 19 دقیقه فعال
63 ❤- لایک خارجی [ آنی ] توضیحات 5,000  تومان 500000/10 1 ساعت 21 دقیقه فعال
66 ❤- لایک اینستاگرام [ Reels ] توضیحات 5,000  تومان 300000/10 10 دقیقه فعال
640 ❤ - لایک بدون ریزش [ خانم ] توضیحات 9,200  تومان 50000/10 15 دقیقه فعال
707 ❤ - لایک فوق سرعت [ میکس ] توضیحات 13,000  تومان 10000/10 29 دقیقه فعال
69 ❤- لایک ایرانی [ با کیفیت ، پرسرعت ] توضیحات 13,200  تومان 10000/10 1 ساعت 3 دقیقه فعال
654 ❤ - لایک استوری [ تک پست ] توضیحات 19,500  تومان 100000/100 فعال
80 ❤- لایک کامنت اینستاگرام توضیحات 25,000  تومان 10000/10 فعال
🔹 خدمات اینستاگرام | کامنت 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
79 💬- کامنت [ رندوم _ ارزان ] توضیحات 28,000  تومان 10000/10 29 دقیقه فعال
82 💬 -کامنت اینستاگرام [ اسپید ] توضیحات 28,000  تومان 10000/10 9 دقیقه فعال
83 💬- کامنت [ تعریف از یک پست ] توضیحات 28,000  تومان 10000/10 32 دقیقه فعال
84 💬- کامنت [ تبریک تولد ] توضیحات 28,000  تومان 10000/10 فعال
85 💬- کامنت [ احوال پرسی ] توضیحات 28,000  تومان 10000/10 12 دقیقه فعال
87 💬- کامنت [ تعریف از کالای فروشگاهی ] توضیحات 28,000  تومان 10000/10 فعال
817 💬- کامنت ویژه بانوان [ تعریف از شخص ] توضیحات 38,000  تومان 10000/5 فعال
818 💬- کامنت ویژه آقایان [ تعریف از شخص ] توضیحات 44,000  تومان 100000/10 29 دقیقه فعال
820 💬- کامنت ویژه بانوان [ تبریک تولد ] توضیحات 56,000  تومان 100000/10 فعال
819 💬- کامنت رندوم [ فارسی - واقعی ] توضیحات 68,000  تومان 100000/10 2 ساعت 44 دقیقه فعال
821 💬- کامنت ویژه آقایان [ تبریک تولد ] توضیحات 74,000  تومان 10000/5 فعال
816 💬- کامنت ایرانی [ متن دلخواه ] توضیحات 95,000  تومان 100000/5 11 دقیقه فعال
857 💬 - کامنت ایرانی رندوم [ سرور شتاب ] توضیحات 115,000  تومان 150000/1 13 دقیقه فعال
🔸 خدمات اینستاگرام | سایر🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
720 ✅ - سیو پست [ ایرانی - آنی ] توضیحات 400  تومان 100000/10 14 دقیقه فعال
568 👁 - بازدید استوری [ الماس ] توضیحات 2,000  تومان 50000/100 6 ساعت 34 دقیقه فعال
721 ✅ - پکیج سیو + ایمپریشن [ ایرانی ] توضیحات 2,500  تومان 10000/100 6 دقیقه فعال
717 ♻ - ایمپریشن ایرانی [ مناسب اکسپلور ] توضیحات 7,000  تومان 100000000/100 7 دقیقه فعال
844 ✅ - نظرسنجی استوری [ گزینه Yes ] توضیحات 15,000  تومان 100000/10 فعال
845 ❌ - نظرسنجی استوری [ گزینه No ] توضیحات 15,000  تومان 100000/10 فعال
718 ♻ - ایمپریشن استوری [ سریع ] توضیحات 16,000  تومان 1000000/200 31 دقیقه فعال
656 🎛 - بازدید استوری + پروفایل + ایمپریشن توضیحات 18,000  تومان 200000/100 1 ساعت 40 دقیقه فعال
76 📲 - اشتراک گذاری استوری توضیحات 24,000  تومان 10000000/100 27 دقیقه فعال
986 📊 - اشتراک گذاری پست اینستاگرام توضیحات 25,000  تومان 3000000/100 36 دقیقه فعال
71 📲 - اشتراک گذاری پست [ آنی ] توضیحات 26,500  تومان 3000000/100 فعال
719 1⃣ - نظرسنجی استوری [ گزینه اول ] توضیحات 27,000  تومان 10000000/100 1 ساعت 48 دقیقه فعال
662 2⃣ - نظرسنجی استوری [ گزینه دوم ] توضیحات 28,000  تومان 10000000/100 فعال
660 👆🏻- کلیک روی لینک استوری [ آنی ] توضیحات 40,000  تومان 250000/100 فعال
655 👆🏻- کشیدن ایموجی در استوری توضیحات 48,000  تومان 1000000/100 فعال
715 ✅ - پکیج بازدید TV + شِیر + Engagement توضیحات 68,000  تومان 100000/100 9 دقیقه فعال
🔹 ممبر کانال | تلگرام 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1030 ⚡️ - ممبر نیترو کانال +100K [ ویوخور | S2 ] توضیحات 26,000  تومان 1000000/1000 8 روز 4 ساعت 49 دقیقه فعال
1029 ⚡️ - ممبر نیترو کانال [ ویوخور | S1 ] توضیحات 28,000  تومان 200000/1000 فعال
1038 👤 - ممبر هیدن کانال [ گلد | S6 ] توضیحات 32,000  تومان 20000/100 فعال
996 👤 - ممبر کانال [ استارت آنی - نـفیس ] توضیحات 34,000  تومان 200000/100 1 ساعت 3 دقیقه فعال
1051 👤 - ممبر هیدن کانال [ آذرخش | S4 ] توضیحات 38,000  تومان 50000/1000 فعال
1049 🇺🇸 - ممبر کانال خارجی [ گلد | S1 ] توضیحات 40,000  تومان 50000/1000 فعال
993 👤 - ممبر کانال [ استارت آنی - بـرنـز ] توضیحات 40,000  تومان 40000/500 فعال
1031 💤 - ممبر فیک کانال [ گلد | S2 ] توضیحات 40,000  تومان 50000/100 فعال
589 👩🏻 - ممبر ادد اجباری خانم توضیحات 41,000  تومان 500000/1000 فعال
827 👤 - ممبر میکس کانال [ نوترینو - S7 ] توضیحات 42,000  تومان 20000/500 فعال
1032 💤 - ممبر فیک کانال +100K [ گلد | S3 ] توضیحات 42,000  تومان 100000/500 فعال
1042 👤 - ممبر میکس کانال [ آذرخش | S8 ] توضیحات 43,000  تومان 200000/500 فعال
1033 ⭐️ - ممبر کانال میلیونی [ گلد | S1 ] توضیحات 45,000  تومان 200000/1000 فعال
588 🔒-اد قفلی کانال [ ریزش کم | S1 ] توضیحات 45,000  تومان 250000/1000 فعال
1028 👤 - ممبر هیدن کانال +100K [ ارزان | S5 ] توضیحات 45,000  تومان 30000/1000 فعال
1036 👤 - ممبر میکس کانال [ گلد | S5 ] توضیحات 46,000  تومان 250000/100 فعال
1043 🔗 - ممبر کانال خصوصی [ میکس | S1 ] توضیحات 49,000  تومان 15000/500 فعال
1041 👤 - ممبر میکس کانال [ آذرخش | S6 ] توضیحات 50,000  تومان 40000/500 فعال
1050 🇺🇸 - ممبر کانال خارجی +100K [ گلد | S2 ] توضیحات 50,000  تومان 120000/1000 فعال
1026 👤 - ممبر هیدن کانال [ ارزان | S3 ] توضیحات 55,000  تومان 20000/1000 فعال
998 👤 - ممبر کانال ایرانی [ واقعی - فـسـت ] توضیحات 62,000  تومان 35000/500 5 ساعت 45 دقیقه فعال
994 👤 - ممبر کانال [ استارت آنی - یـولترا ] توضیحات 68,000  تومان 30000/500 فعال
1037 🔓 - ممبر قفلی کانال [ ریزش کم - S3 ] توضیحات 73,000  تومان 100000/100 فعال
1039 🔥 - ممبر شتاب کانال [ آنی | S3 ] توضیحات 74,000  تومان 30000/500 فعال
590 📌- ممبر دائمی کانال [ بدون ریزش ] توضیحات 100,000  تومان 850000/500 فعال
813 🙎🏻♀ - ممبر پاپ آپ کانال [ خانم ] توضیحات 200,000  تومان 100000/1000 فعال
592 💠- ممبر پاپ آپ [ آلفا | S1 ] توضیحات 230,000  تومان 100000/1000 فعال
594 👥 - ممبر اختیاری کانال [ آپلودر ] توضیحات 240,000  تومان 100000/100 فعال
593 💠- ممبر پاپ آپ [ برترین | S2 ] توضیحات 300,000  تومان 100000/1000 فعال
1052 ⭐️ - خرید سرویس اخـتصاصی [ افزایش بازدهی ] توضیحات 1,000,000  تومان 1/1 فعال
🔸 ممبر گروه | تلگرام 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
804 👤 - ممبر ادلیست گروه [ فول واقعی ] توضیحات 25,000  تومان 200000/1000 5 روز 8 ساعت 57 دقیقه فعال
828 👤 - ممبر میکس گروه [ نوترینو - آنی ] توضیحات 31,000  تومان 10000/100 19 دقیقه فعال
830 👤 - ممبر اد هیدن گروه [ سرور فست ] توضیحات 32,000  تومان 20000/1000 فعال
597 💤-ممبر فیک گروه [ ریزش کم ] توضیحات 35,000  تومان 50000/1000 1 روز 56 دقیقه فعال
599 🌟 - ممبر ادد اجباری [ ایرانی - ویژه ] توضیحات 38,000  تومان 200000/1000 فعال
603 👩🏻 - ممبر اجباری خانم [ گروه ] توضیحات 45,000  تومان 2000000/500 فعال
605 ✅ - ممبر ویژه گروه [ افزایش بازدهی ] توضیحات 50,000  تومان 5000000/1000 فعال
601 👭 - ممبر واقعی گروه [ دختر ] توضیحات 60,000  تومان 50000/1000 فعال
808 🙎🏻‍♀ - ممبر خانم گروه [ 100% خانم ] توضیحات 100,000  تومان 20000/500 فعال
806 👤 - ممبر هیدن گروه [ میکس ] توضیحات 135,000  تومان 100000/1000 فعال
606 🛍 - ممبر فروشگاهی گروه [ با کیفیت ] توضیحات 140,000  تومان 850000/1000 فعال
607 👥 - ممبر اختیاری گروه [ آپلودر ] توضیحات 180,000  تومان 100000/100 فعال
🔹 تلگرام | بازدید پسـت🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
770 👁 - بازدید تک پست [ ارزان | آنی | S1 ] توضیحات 70  تومان 300000000/10 13 دقیقه فعال
608 👁-بازدید تک پست [ گلد | S2 ] توضیحات 300  تومان 10000/100 4 دقیقه فعال
1058 👁 - بازدید تک پست [ فورواردی | آنی | S1 ] توضیحات 500  تومان 200000/100 فعال
769 👁 - بازدید تک پست [ ایرانی ] توضیحات 700  تومان 150000/250 9 دقیقه فعال
609 👁- بازدید [ 5 پست اخر | گلد | S1 ] توضیحات 1,000  تومان 100000/100 فعال
1053 👁 - بازدید 5 پست کانال [ آنی | S1 ] توضیحات 1,050  تومان 10000000/10 فعال
1054 👁 - بازدید 10 پست کانال [ آنی | S2 ] توضیحات 2,500  تومان 10000000/10 فعال
1059 👁 - بازدید 5 پست [ فورواردی | آنی | S2 ] توضیحات 2,900  تومان 200000/100 فعال
610 👁- بازدید [ 10 پست اخر | گلد | S2 ] توضیحات 3,000  تومان 100000/100 فعال
1055 👁 - بازدید 20 پست کانال [ آنی | S3 ] توضیحات 4,000  تومان 10000000/10 فعال
1060 👁 - بازدید 10 پست [ فورواردی | آنی | S3 ] توضیحات 4,600  تومان 200000/100 فعال
611 👁- بازدید [ 20 پست اخر | گلد | S3 ] توضیحات 5,000  تومان 100000/100 فعال
1056 👁 - بازدید 50 پست کانال [ آنی | S4 ] توضیحات 6,800  تومان 10000000/10 فعال
612 👁- بازدید [ 30 پست اخر | گلد | S4 ] توضیحات 7,500  تومان 100000/100 فعال
1061 👁 - بازدید 20 پست [ فورواردی | آنی | S4 ] توضیحات 8,700  تومان 200000/100 فعال
613 👁- بازدید [ 40 پست اخر | گلد | S5 ] توضیحات 9,500  تومان 100000/100 فعال
1057 👁 - بازدید 100 پست کانال [ آنی | S5 ] توضیحات 11,500  تومان 10000000/10 فعال
614 👁- بازدید [ 50 پست اخر | گلد | S6 ] توضیحات 13,500  تومان 100000/100 فعال
615 👁- بازدید [ 100 پست اخر | گلد | S7 ] توضیحات 18,000  تومان 100000/100 فعال
🔹 تلگرام | سایر خدمات 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
652 📲 - اشتراک گذاری پست تلگرام توضیحات 2,000  تومان 1000000/10 28 دقیقه فعال
617 📱-ری اکشن پست | لایک [ 👍 ] توضیحات 5,000  تومان 5000000/20 23 دقیقه فعال
622 📱-ری اکشن پست | چشم قلبی [ 😍 ] توضیحات 5,000  تومان 5000000/20 24 دقیقه فعال
627 📱-ری اکشن پست | استفراغ [ 🤮 ] توضیحات 5,000  تومان 5000000/20 فعال
626 📱-ری اکشن پست | پــو [ 💩 ] توضیحات 5,000  تومان 5000000/20 فعال
625 📱-ری اکشن پست | غمگین [ 😢 ] توضیحات 5,000  تومان 5000000/20 فعال
624 📱-ری اکشن پست | خنده [ 😁 ] توضیحات 5,000  تومان 5000000/20 فعال
621 📱-ری اکشن پست | جشن [ 🎉 ] توضیحات 5,000  تومان 5000000/20 فعال
620 📱-ری اکشن پست | آتش [ 🔥 ] توضیحات 5,000  تومان 5000000/20 1 ساعت 3 دقیقه فعال
619 📱-ری اکشن پست | قلب [ ❤ ] توضیحات 5,000  تومان 5000000/20 4 روز 2 ساعت 39 دقیقه فعال
618 📱-ری اکشن پست | دیس لایک [ 👎 ] توضیحات 5,000  تومان 5000000/20 7 دقیقه فعال
629 ❎ - میکس ری اکشن [ پست منفی ] توضیحات 6,000  تومان 1000000/20 فعال
628 ✅ - میکس ری اکشن [ پست مثبت ] توضیحات 6,000  تومان 1000000/20 2 ساعت 8 دقیقه فعال
758 📱-ری اکشن پست | پوکـر [ 😐 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
762 📱-ری اکشن پست | خوابـیده [ 😴 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
759 📱-ری اکشن پست | انگشت میانه [🖕🏻] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
760 📱-ری اکشن پست | حیلـه گری [ 😈 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 25 دقیقه فعال
761 📱-ری اکشن پست | مـاه سیاه [ 🌚 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
768 📱-ری اکشن پست | کدو هالوین [ 🎃 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
763 📱-ری اکشن پست | عینـکی [ 🤓 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
764 📱-ری اکشن پست | گِـریان [ 😭 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
765 📱-ری اکشن پست | روح معلـق [ 👻 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
766 📱-ری اکشن پست | مرد مهنـدس [ 👨🏻‍💻 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
756 📱-ری اکشن پست | مـوز [ 🍌 ] توضیحات 6,500  تومان 1000000/10 فعال
767 📱-ری اکشن پست | دو چشـمی [ 👀 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
757 📱-ری اکشن پست | قلب شکسته [ 💔 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 5 دقیقه فعال
748 📱-ری اکشن پست | هات داگ [ 🌭 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
755 📱-ری اکشن پست | در به داغون [ 🥴 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
754 📱-ری اکشن پست | خواب آلود [ 🥱 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
753 📱-ری اکشن پست | لـب قرمز [ 💋 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
752 📱-ری اکشن پست | نوشیدنی [ 🍾 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 33 دقیقه فعال
751 📱-ری اکشن پست | توت فرنگی [ 🍓 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 6 دقیقه فعال
750 📱-ری اکشن پست | مـدال [ 🏆 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 6 دقیقه فعال
749 📱-ری اکشن پست | صاعقه [ ⚡️ ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
747 📱-ری اکشن پست | دلقــک [ 🤡 ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
746 📱-ری اکشن پست | پرنده [ 🕊 ] توضیحات 6,500  تومان 1000000/10 2 دقیقه فعال
623 📱-ری اکشن پست | وحشت [ 😱 ] توضیحات 7,000  تومان 5000000/20 فعال
743 📱-ری اکشن پست | خنده شدید [ 🤣 ] توضیحات 7,500  تومان 500000/100 فعال
745 ✅ - میکس ری اکشن منفی [ پرمیوم ] توضیحات 12,000  تومان 100000/10 فعال
744 ✅ - میکس ری اکشن مثبت [ پرمیوم ] توضیحات 15,000  تومان 1000000/10 25 دقیقه فعال
616 ❤ - لایک ، نظرسنجی ، رای توضیحات 39,000  تومان 100000/10 فعال
🔸 خدمات یوتیوب 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
980 👁 - بازدید پست یوتیوب [ ارزان ] توضیحات 15,000  تومان 50000/500 12 ساعت 16 دقیقه فعال
982 👁 - بازدید پست یوتیوب [ استارت آنی ] توضیحات 75,000  تومان 5000000/10000 فعال
984 💬 - کامنت متن دلخواه یوتیوب توضیحات 130,000  تومان 100000/10 فعال
🔹 خدمات توویتر 🔹
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1086 🌟 - فالوور توویتر [ میکس ] توضیحات 325,000  تومان 150000/10 19 روز 18 ساعت 52 دقیقه فعال
136 ♻️ - ریتوویت پست توویتر توضیحات 379,500  تومان 20000/10 2 روز 12 ساعت 31 دقیقه فعال
🔸 خدمات فیسبوک 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
680 👁 - بازدید استوری فیسبوک [ آنی ] توضیحات 22,000  تومان 50000/100 فعال
671 👁 - بازدید Reels فیسبوک [ ارزان ] توضیحات 32,000  تومان 500000/500 فعال
681 🌐 - اشتراک گذاری پست فیسبوک [ ارزان ] توضیحات 35,000  تومان 20000/100 فعال
676 🌐 - اشتراک گذاری پست فیسبوک توضیحات 350,000  تومان 50000/50 فعال
🔹 سایر خدمات اختصاصی 🔸
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
699 ✅ - استخراج فالور [ دنبال کننده ها ] توضیحات 15,000  تومان 10000000/5000 فعال
700 ✅ - استخراج فالور [ دنبال شونده ها ] توضیحات 15,000  تومان 10000000/5000 فعال
701 ✅ - استخراج فالور [ لایک کننده ها ] توضیحات 15,000  تومان 10000000/500 فعال
702 ✅ - استخراج فالور [ کامنت کننده ها ] توضیحات 15,000  تومان 10000000/500 فعال
151 ♻ استخراج اعضای گروه ♻ توضیحات 25,000  تومان 1/1 فعال
578 📩 - ارسال پیام به پیوی توضیحات 150,000  تومان 10000/100 فعال

ارتباط با مگاپنل:

در صورت نیاز به تماس فقط با شماره پشتیبانی تماس بگیرید.

درباره مگاپنل

ما علاوه بر ارزانترین خدمات با کیفیت ترین خدمات را در بین رقبای خود ارائه می دهیم. اگر به دنبال روشی فوق العاده آسان برای ارائه خدمات بازاریابی و کسب درامد از این راه هستید ، دیگر جستجو نکنید! مگاپنل بهترین ها را ارائه می دهد! 

آدرس: خراسان رضوی ، نیشابور ، خیابان فرحبخش شرقی ، مقابل جایگاه CNG پلاک 65 واحد یک

نماد های اعتمـــــاد

logo-samandehi

© تمامی حقوق برای مگاپنل محفوظ است.

ارتباط با مگاپنل:

در صورت نیاز به تماس فقط با شماره پشتیبانی تماس بگیرید.

درباره مگاپنل

ما علاوه بر ارزانترین خدمات با کیفیت ترین خدمات را در بین رقبای خود ارائه می دهیم. اگر به دنبال روشی فوق العاده آسان برای ارائه خدمات بازاریابی و کسب درامد از این راه هستید ، دیگر جستجو نکنید! مگاپنل بهترین ها را ارائه می دهد!

آدرس: خراسان رضوی ، نیشابور ، خیابان فرحبخش شرقی ، مقابل جایگاه CNG پلاک 65 واحد یک

نماد های اعتمـــــاد

logo-samandehi

© تمامی حقوق برای مگاپنل محفوظ است.