سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

🔹 خدمات تلگرام | کانال 🔹

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
151
💎 - ممبر الماس [ ارزان ]
3900
500 / 35000
87
💤-ممبر فیک [ سرور ارزان ]
4900
1000 / 10000
14
🥇-ممبر اد اجباری [ سرور یک ]
5900
1000 / 10000
18
💤-ممبر فیک [ سرور یک ]
5900
1000 / 30000
97
 🥇-ممبر اد هیدن [ سرور یک ]
6500
1000 / 10000
98
🥈-ممبر اد اجباری [ سرور دو ]
7900
1000 / 40000
67
🥈-ممبر اد هیدن [ سرور دو ]
7900
1000 / 50000
75
💤-ممبر فیک [ ریزش کم ]
8750
500 / 200000
159
⚡️- ممبر شتاب [ پرسرعت - هدیه ]
9500
50 / 5000
71
🥉-ممبر اد اجباری [ سرور سه ]
9500
1000 / 30000
72
🥉-ممبر اد هیدن [ سرور سه ]
9500
1000 / 30000
19
💤-ممبر فیک [ سرور دو ]
10000
500 / 150000
21
🔒-اد قفلی کانال 
12000
1000 / 100000
16
⚡️- ممبر نیترو [ بازدید خور ]
15000
1000 / 800000
20
⭐️ - ممبر ستاره کانال
17000
1000 / 100000
77
🔒-اد قفلی کانال [ ریزش صفر ]
20000
1000 / 250000
138
👩🏻 - ممبر اجباری خانم [ کانال ]
27500
500 / 200000
160
📌- ممبر دائمی کانال
29000
1000 / 850000
152
🛍 - ممبر فروشگاهی [ فوق کیفیت ]
55000
1000 / 800000
17
💠- ممبر پاپ آپ
75000
1000 / 10000
73
💠- ممبر پاپ آپ [ برترین ]
100000
1000 / 100000

🔸 خدمات تلگرام | گروه 🔸

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
88
💤-ممبر فیک گروه [ سرور ارزان ]
5900
1000 / 10000
28
💤-ممبر فیک گروه [ سرور یک ]
6500
1000 / 45000
25
🔅-اد لیست گروه [ سرور یک ]
7000
1000 / 30000
31
👥 - ممبر گروه [ اجباری | ایرانی ]
7500
1000 / 100000
29
💤-ممبر فیک گروه [ سرور دو ]
8500
500 / 85000
22
⭐️-ممبر گلد گروه
9500
1000 / 30000
26
🔅- ادلیست گروه [ سرور دو ]
10000
1000 / 120000
76
💤-ممبر فیک گروه [ ریزش کم ]
10000
500 / 200000
27
🔥-ممبر واقعی [ دارای چت ]
12000
1000 / 150000
30
👭 - ممبر واقعی گروه [ دختر ]
15000
1000 / 50000
93
🌟 - ممبر ستاره گروه
16850
1000 / 100000
137
🔰 -ممبر فوق کیفیت [ آلفا ]
25000
1000 / 10000
139
👩🏻 - ممبر اجباری خانم [ گروه ]
27500
500 / 2000000
153
🛍 - ممبر فروشگاهی گروه [ با کیفیت ]
55000
1000 / 850000
74
♻️- اد گروه به گروه تلگرام
75000
1000 / 25000

🔹 خدمات اینستاگرام | فالوور 🔹

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
163
💎 - فالوور الماس [ ارزان ]
5900
100 / 15000
127
💰- فالوور فوق ارزان
6500
100 / 15000
120
📌 - فالوور آلفا [ ارزان ]
8750
10 / 20000
121
📍- فالوور خارجی [ ارزان ]
10000
500 / 10000
154
🔰- فالوور اسپید [ میکس2 ]
11000
100 / 5000
40
👥-فالوور [ نیمه فیک ]
12000
50 / 20000
37
👥-فالوور [ مختلط | اجباری ]
13000
200 / 2000000
155
🔰- فالوور اسپید [ میکس3 ]
13500
200 / 800000
35
🔰- فالوور اسپید [ میکس ]
13600
100 / 10000
38
💤-فالوور [ فیک ، کیفیت عالی ]
13900
100 / 2000000
123
💤- فالوور فیک [ کم ریزش ]
14900
100 / 15000
86
💤-فالوور فیک [ برترین ] 
15000
100 / 20000
34
⚡️ - فالوور نیترو [ واقعی ]
18900
100 / 100000
90
⭐️- فالوور ستاره [ کم ریزش - واقعی ]
20000
100 / 100000
36
💯 - فالوور صد درصد ایرانی
20000
10 / 500000
91
🏅- فالوور گلد [ ایرانی - با کیفیت ]
28000
100 / 300000
78
👩‍🦰 - فالوور واقعی [ اعضا خانم ]
41500
1000 / 15000
32
🌟 - فالوور ستاره [ فعال ]
50000
500 / 100000
129
⚜- فالوور گلد [ کیفیت تضمینی ]
99000
500 / 500000

🔸 خدمات اینستاگرام | سایر🔸

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
82
📲-ذخیره عکس و فیلم
200
100 / 15000
84
📥 - ایمپریشن و ریچ اینستاگرام
950
50 / 5000000
128
👁-بازدید استوری [ فوق ارزان ]
950
100 / 5000
41
👁-بازدید استوری [ آنی ]
1200
50 / 5000
43
👁-بازدید پست [ ارزان ]
1500
100 / 5000000
44
📲-ذخیره پست 
1500
100 / 15000
69
👁-بازدید IGTV
1800
1000 / 1000000
122
👁-بازدید استوری [ ارزان ]
1800
100 / 20000
58
👀 - بازدید فیلم [ خارجی ]
1800
100 / 10000000
51
❤- لایک خارجی [ ارزان ]
2500
100 / 15000
54
👀 - مشاهده پروفایل [ خارجی ]
2500
100 / 10000000
70
❤-لایک فیک [ ارزان ]
2750
50 / 20000
164
👁 - بازدید تمام استوری ها
2900
100 / 25000
158
❤️- لایک اینستاگرام [ Reels ]
3000
25 / 25000
156
❤️- لایک میکس [ مخلوط ]
3000
20 / 20000
92
👁- بازدید 5 استوری آخر
5000
100 / 30000
157
👁- بازدید اینستاگرام [ Reels ]
5000
500 / 10000000
55
❤️- لایک ایرانی [ با کیفیت ، پرسرعت ]
6900
100 / 7500
81
📲 - اشتراک گذاری پست 
7500
100 / 1000000
79
 ❤- لایک خارجی [ کیفیت عالی ]
7800
50 / 20000
57
❤️- لایک 10 پست آخر
8500
100 / 10000
80
 ❤- لایک ایرانی [ کیفیت عالی ]
14500
100 / 8000
119
💬- کامنت [ رندوم _ ارزان ]
16500
50 / 1000
114
❤️- لایک کامنت اینستاگرام
19850
10 / 10000
150
💬 - کامنت [ متن دلخواه ]
24000
5 / 10000
47
💬- کامنت [ احوال پرسی ]
25000
5 / 40
46
💬- کامنت [ تبریک تولد ]
25000
5 / 40
50
💬- کامنت [ تبریک عمومی ]
25000
5 / 40
48
💬- کامنت [ تعریف از شخص ]
25000
5 / 40
49
💬- کامنت [ تعریف از کالای فروشگاهی ]
25000
5 / 40
45
💬- کامنت [ تعریف از یک پست ]
25000
5 / 40
53
💬- کامنت مخلوط [ فارسی ، انگلیسی ، ایموجی ]
25000
10 / 10000

🔹 خدمات تلگرام | سایر 🔹

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
59
👁-بازدید [ تک پست ]
270
100 / 15000
61
👁-بازدید [ 5 پست اخر ]
2500
500 / 100000
62
👁-بازدید [ 10 پست اخر ]
4000
500 / 15000
63
👁-بازدید [ 20 پست اخر ]
5000
500 / 15000
64
👁-بازدید [ 50 پست اخر ]
8500
500 / 15000
65
👁-بازدید [ 100 پست اخر ]
9800
1000 / 200000
100
❤️ - لایک ، نظرسنجی ، رای
50000
5 / 5000

🌐 سایر شبکه های مجازی 🌐

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
101
📱- بازدید فیلم تیک تاک [ ارزان ]
1000
1000 / 10000000
103
📱- بازدید فیلم تیک تاک [ ایرانی - ارزان ]
1500
1000 / 500000
109
♨️ - بازدید فیلم فیسبوک 
8500
500 / 100000000
118
🎥 - بازدید آپارات 
8500
300 / 1000000
106
📱- فالوور تیک تاک [ ارزان ]
15500
100 / 100000
107
📱- فالوور تیک تاک [ خارجی - باکیفیت ]
17800
10 / 10000
117
🎥 - لایک آپارات 
18500
100 / 2000
104
📱- لایک تیک تاک [ ارزان ]
22500
50 / 50000
116
🎥 - فالوور آپارات 
25000
200 / 4000
115
❤️ - لایک یوتیوب
28000
100 / 1000
110
♨️ - لایک پست فیسبوک 
29300
100 / 250000
105
📱- لایک تیک تاک [ کیفیت خوب ]
38500
100 / 1000
108
📱- فالوور تیک تاک [ فول پروفایل ]
58000
100 / 5000
111
♨️ - فالوور فیسبوک
98400
100 / 20000
130
🎯 -فالوور کلاب هاوس [ ارزان ]
99000
100 / 10000
112
♨️ - فالوور فیسبوک [ کیفیت خوب ]
146000
100 / 50000
135
📱- اشتراک گذاری پست تیک تاک
149000
10 / 100000
113
♨️ - ممبر گروه فیسبوک 
179000
100 / 25000
131
🎯 -فالوور کلاب هاوس [ آلفا ]
197500
100 / 10000
132
🎯 -فالوور کلاب هاوس [ کیفیت بالا ]
225000
500 / 500
136
📱- کامنت تیک تاک [ مخلوط ]
320000
100 / 200000

🆕محصولات جدید🆕

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
144
👁 - بازدید پست اینستاگرام
950
100 / 50000000
147
❤️- لایک اینستاگرام [ خارجی ]
3500
20 / 20000
145
👤 - ممبر نیمه ایرانی [ ارزان ]
9500
500 / 5000
140
👥- ممبر تلگرام [مخلوط خارجی و ایرانی]
10000
50 / 1000
141
👥- ممبر تلگرام 2 [مخلوط خارجی و ایرانی]
12000
50 / 8000
143
👥- فالوور اینستاگرام [ مخلوط ]
13500
50 / 40000
161
🎁 -ممبر هدیه دار [ 💯 ]
18500
500 / 850000
146
👤- ممبر ایرانی [ 🇮🇷اسپید ]
20500
25 / 100000
142
👥- ممبر تلگرام [ فیک ]
20500
50 / 10000
148
👥 - فالوور ایرانی [ 🇮🇷اسپید ]
35000
100 / 60000